คานิ แฟมิลี่ ซูริมิ คิงแครบบาร์ กันยาแจกจริง บัตร Starbuck เพียงแชร์ไอเดียว่า “กินซูริมิ คิงแครบบาร์ ยังไงให้จึ้ง ” . ลุ้นรับรางวัล ‼ บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,000 บาท ...เพิ่มเติม

คานิ แฟมิลี่ ซูริมิ คิงแครบบาร์ กันยาแจกจริง บัตร Starbuck เพียงแชร์ไอเดียว่า “กินซูริมิ คิงแครบบาร์ ยังไงให้จึ้ง ” . ลุ้นรับรางวัล ‼ บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,000 บาท 🎁 . ใครอยากได้ #ทำตามกติกา ดังนี้ 1. ซื้อสินค้า คานิ แฟมิลี่ ซูริมิ คิงแครบบาร์ 100 กรัม ที่ร้านค้า 7-Eleven สาขาใดก็ได้ 2. ถ่ายรูปสินค้า พร้อมกับใบเสร็จที่ซื้อสินค้า และระบุสาขาที่ซื้อ 3. แนบรูปสินค้าและใบเสร็จ และระบุคำตอบ “แชร์ไอเดียกิน ซูริมิ คิงแครบบาร์ ยังไงให้จึ้ง” พร้อมเหตุผลลงในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 20 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 และจะประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินรางวัล คณะกรรมการ (บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด) จะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดจากการระบุคำตอบแชร์ไอเดียกิน ซูริมิ คิงแครบบาร์ ยังไงให้จึ้ง พร้อมเหตุผลที่โดนใจ คือถูกใจ *คณะกรรมการมากที่สุด จากหลักเกณฑ์ที่มี (1. ภาพสินค้า คานิ แฟมิลี่ ซูริมิ คิงแครบบาร์ 100 กรัม 2. ภาพใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในร้านที่ได้ระบุไว้ และ 3.ระบุคำตอบพร้อมเหตุผล) . การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากบทบัญญัติตามกฎหมายและ/หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า . **การตัดสินของคณะกรรมการบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ณ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ เวลา 11.00 น. ถือเป็นที่สิ้นสุด . #ของรางวัล 1. Gift Voucher Starbucks มูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,000 บาท . รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของรางวัล ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะทำการตัดสินโดยให้คะแนนของผู้ที่ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด จ.สมุทรสาคร 2.ประกาศผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบทางผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : KaniFamily ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. 3. ให้ผู้ชนะการประกวดยืนยันรับสิทธิ์ทาง Inbox Facebook Fanpage : KaniFamily ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น . หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 4. ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องและครบถ้วน 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด 6. พนักงานบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 7. ผู้ชนะการประกวดไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ 8. ผู้ชนะการประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 9. ขอสงวนสิทธิ์ผู้ชนะการประกวดเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น 10. ทางบริษัทฯ จะนำส่งรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดทางไปรษณีย์ . เงื่อนไขกิจกรรม https://docs.google.com/document/d/1OwNkbinwWryR9v7WPjghwzdrycBxN-ZZ/edit

ACCREDITATION OF CERTIFICATE

HALAL     HACCP     MSC      ISO14001     GMP     KOSHER

Instagram

YouTube

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ยืนยัน